Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /data/4/f/4f73f966-7d2d-4305-ba68-27aa44e739be/netz.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /data/4/f/4f73f966-7d2d-4305-ba68-27aa44e739be/netz.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 600
NETZ 3D mapovanie - NETZ

3D mapovanie

3D mapovanie má využitie v dokumentácii kultúrneho dedičstva, odkrývaní archeologických nálezísk, technickej dokumentácii stavieb (3D pasport), monitoringu zmien a posuvov, výpočte kubatúr, tvorbe 3D máp, DEM, DTM a ortofotomáp väčších územných celkov, mapovaní diaľnic a ulíc, digitalizácii stavieb a miest.

Fázy 3D mapovania:

Zber dát

Dáta získavame v podobe meračských snímok hlavne pomocou pilotných alebo bezpilotných lietajúcich prostriedkov, prípadne ich kombináciou. Vhodnú metódu vyberieme podľa konkrétnej zákazky. Na zber dát používame najmodernejšie technológie leteckej a pozemnej fotogrametrie, laserového skenovania a bezpilotných prostriedkov (UAS). Výhodou použitia týchto technológií je, že ide o bezkontaktné metódy skenovania. To znamená, že nedochádza k narušeniu povrchu meraného objektu (skládky, násypu) vplyvom meracieho zariadenia alebo jej obsluhy, čím by došlo k prípadnej zmene tvaru diela. Je tiež možné zamerať nedostupné miesta, prípadne miesta s nebezpečným materiálom. Veľkou výhodou je, že terénne práce sú rýchle a teda časovo neobmedzujú ostatné stavebné činnosti v danej oblasti. Vďaka týmto technológiám sme schopní zachytiť aj malé detaily a deformácie povrchu, alebo stavieb.

Zameranie vlícovacích bodov
 Vlícovacie body zameriavame pomocou geodetickej techniky. Tieto body slúžia na pripojenie modelu do polohového a výškového súradnicového systému.
Vytvorenie 3D modelu

Namerané dáta prevádzame do presného a textúrovaného 3D modelu s vysokým rozlíšením. Výsledný 3D model je georeferencovaný, vytvorený z trojuholníkovej siete a ofarbený s fotorealistickou textúrou.

Výstupy
Klientom dodávame ortofotomapu a 3D model územia v štandardných súborových formátoch OBJ, WRML, STL.
Z výstupov vieme napríklad vypracovať vektorovú dokumentáciu stavieb, vykonať merania a výpočty kubatúr alebo vytvoriť rezy podľa požiadavky.
Na prezentačné účely Vám vieme z 3D modelov vyhotoviť rôzne animácie v podobe náletov, preletov, stereoskopických videí. Na požiadavku Vám 3D modely optimalizujeme a pripravíme aj na prezentáciu pomocou virtuálnej a rozšírenej reality.